----- HOLDING -----

Holding jest używane przez kontrolerów dla zachowania odpowiedniej:
 • separacji
 • przepływy ruchu
 • zmniejszenia poziomu lotu
 • utworzenia okna startowego na lotnisku do którego lecimy (liczba przylotów jest czasem tak duża, by umożliwić starty trzeba układać samolotu w "fale" między którymi właśnie odbywać się będą starty)
 • inne


1. Wykonywanie Holding-u

Manewr polega na eliptycznym krążeniu względem określonego punktu w przestrzeni. Wyróżnia się 2 podstawowe "typy" Holdingów:

 • standard -jeśli kontroler nie zaznaczy w komendzie "non standard"zawsze będziemy mieli do czynienia ze standardowym Holdingiem. Pojęcie standard oznacza krążenie w prawą stronę po minięciu pomocy nawigacyjnej (na rysunku stacja VOR)

 • non standard -oznacza krążenie w lewą stronę po minięciu pomocy nawigacyjnej (na rysunku stacja VOR)

Ogólne zasady:
 • wszystkie zakręty w czasie holdingu powinny być wykonywane z kontem przechylenia 25 stopni lub z prędkością 3 stopnie /sekundę, gdy zapewnia ona mniejsze przechylenie
 • prędkości oczekiwania
 • Poziomy
  Warunki normalne
  Warunki Turbulencji
  do 14000ft
  do FL140
  230kt
  170kt - tylko dla statków kategorii A i B
  280kt - tylko gdy organ kontroli ruchu lotniczego wyda zezwolenie
  170kt - tylko dla statków kategorii A i B
  14000ft - 20000ft włącznie
  FL140 - FL200 włącznie
  240 kt
  280kt dla holdingów związanych ze strukturą dróg oczekiwania
  280kt lub 0,8Macha - zależnie co jest mniejsze
  powyżej 20000ft - 34000 włącznie
  powyżej FL200 - FL340 włącznie
  265kt
  280 o ile holding związany jest ze strukturą dróg oczekiwania
  280kt lub 0,8Macha - zależnie co jest mniejsze
  powyżej 34000ft
  powyżej FL340
  0,83 Macha 0,83Macha

 • W warunkach bezwietrznych czas odcinka "LEG" (odcinka odlotu) nie powinien przekraczać:
  - 1 minuty na wysokości 14000ft (Fl140) lub niżej
  - 1,5 minuty na wysokości powyżej 14000ft (FL140)
  Gdy dostępne jest DME, długość "LEG" (odcinka odlotu) można określi długością
 • Opuszczenie toru oczekiwania: gdy w wydanym zezwoleniu otrzymano czas odlotu z Holdingu, pilot powinien poprawić swój tor lotu tak by opuścić holding o nakazanym czasie


2 - Procedury wejścia w krążenie:

Jest to manewr wprowadzający samolot w krążenie. Są 3 procedury rozpoczynania, zależne od sektora z nad którego nadlecimyKażdemu z 3 sektorów przypisane są 3 różne procedury wejścia w holding:
 1. wejście z sektora I "Direct Entry"
  • lecąc zadanym kursem pilot dolatuje do nadajnika i mijając go rozpoczyna krążenie, w przypadku nadlecenia z kursu bliskiemu odchyleniu 110 stopni od osi Holdingu ( lewy górny róg w przedstawionym tu rysunku)), pilot może wykonać manewr wejścia w holding nie przecinając stacji nadawczej-przed nadajnikiem
 2. - wejście z sektora II "Paralell entry"
  • po minięciu nadajnika pilot wchodzi na kurs odlotu i otrzymuje ten kurs przez odpowiedni okres czasu (patrz zasady ogólne)
  • Zakręcacie do wewnątrz elipsy i ustawiacie samolot na kursie do nadajnika VOR.
  • Mijając nadajnik rozpoczynacie krążenie
 3. - wejście z sektora III "Offset entry"
  • Po przeleceniu nad nadajnikiem wykonujemy zakręt do "wewnątrz"elipsy Holdingu na kąt drogi równy 30 stopni do drogi dolotowej do nadajnika
  • wykonujecie odlot na odpowiednia odległość (jeśli odległość jest ograniczona) lub na odpowiedni czas - patrz ogólne zasady (jeśli przestrzeganie czasu jest określone)
  • wykonujecie zakręt w stronę drogi dolotu do nadajnika
  • po minięciu nadajnika rozpoczynacie krążenie

  3 - rozpoczęcie krążenia

  Pełną komenda rozpoczęcia holdingu buduje się korzystając z zasady FLIRT:

  • F - fix, punkt nawigacyjny
  • L - Level, wysokość
  • I - Inbound track, kurs dolotowy
  • R - Right Left turn, prawy lewy zakręt
  • T - TIme of outbound, czas drogi odlotu "LEG"

  Poniżej przykładowa komenda wejścia w Holding:

   ATC:SP-XXX enter holding pattern over LDZ VOR, at FL 190, inbound track 090, right turns, LEG 2 minutes"
   lub
   ATC: SP-XXX enter standard holding pattern over LDZ VOR, at FL190, Inbound Radial 090 leg 2 minute
   pilot odpowiadając mówi:
   SP-XXX: holding pattern over LDZ VOR, at FL 190, inbound track 090, right turns, LEG 2 minutes
   i analogicznie odpowiedż na drugie polecenie
   SP-XXX:standard holding pattern over LDZ VOR, at FL190, inbound radial 090 , leg 2 minute

  ---opis komendy---

  .. over LDZ... . Krążenie nad nadajnikiem LDZ VOR
  ...at FL190... - wejście w holding na wysokości FL190 i utrzymanie jej w czasie krążenia
  ...inbound radial (track) 090 ...:Inbound radial-oznacza "do" nadajnika VOR, Outbound radial-oznacza "od" nadajnika VOR. Inbound Radial 090 oznacza że mamy lecieć do nadajnika po radialu 090 - kurs magnetyczny wynosić będzie 270 stopni
  "...leg 1 minute" oznacza że między nawrotami, "leg" (droga odlotu) należy lecieć 1 minutę (Jeśli stacja posiada DME - długość drogi odlotu może byc określona odległością zamiast czasem)